Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetu, Samorządu, Rolnictwa stała 2018-11-20 I/10/2018
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa stała 2018-11-20 I/11/2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-20 I/6/2018
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2018-11-20 I/ 8/2018