Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Komisja Budżetu, Samorządu, Rolnictwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Samorządu, Rolnictwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/10/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

a) opiniowanie budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy,

b) opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy,

c) opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego,

d) opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i czuwanie nad należytym stanem czystości i porządku w gminie,

e) opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa;

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Frydrych 1 wiceprzewodniczący
Anna Gumola członek
Paweł Kaczmarek 0przewodniczący
Roman Kopeć członek
Szymon Rydzowski członek