Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr I/11/2018

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

a) opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata  i wychowanie oraz w dziale kultura, zdrowie i opieka społeczna,

b) opiniowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

c) opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz kultury fizycznej,

d) opiniowanie spraw związanych z funkcjonowaniem placówek kultury,

e) opiniowanie spraw z zakresu zdrowia i pomocy społecznej,

f) opiniowanie spraw z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Renata Bąk członek
Anna Bełdowska 1 wiceprzewodniczący
Bogusław Kołodziejczyk członek
Anna Król - Pospieszny członek
Iwona Pluta 0przewodniczący