Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bogusław Kołodziejczyk

Bogusław Kołodziejczyk

Wiceprzewodniczący

Okręg: 10, zdobyte głosy: 73

Status: powołany - 13.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa stała I/11/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-13 16:19:56 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin Testowa za
2018-11-13 16:27:39 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027 Testowa za
2018-11-20 10:49:03 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:07:42 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:17:46 Wniosek I - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:18:40 Wniosek II - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:19:23 Wniosek III - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:20:01 Wniosek IV - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:21:05 Wniosek V - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w spawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:22:10 Wniosek VI - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:22:54 Wniosek VII - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w spawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:23:48 Wniosek VIII - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:24:23 Wniosek IX - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sporu i Bezpieczeństwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:27:30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnocin. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:31:50 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:02:33 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:09:35 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:12:13 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:18:55 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:21:57 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:42:39 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 13:03:46 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sporu i Bezpieczeństwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 10:25:56 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów w składzie Milena Mieszek, Iwona Pluta, Marcin Feltynowski I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:05:51 Skład ilościowy Komisji Rewizyjnej - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:15:02 Skład ilościowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:26:01 Skład ilościowy Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:59:31 Skład ilościowy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:36:53 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Czarnocin w składzie Milena Mieszek, Marcin Feltynowski, Iwona Pluta I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:24:46 Skład osobowy Komisji Budżetu Samorzdu Rolnictwa - 7 osób I Sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-20 12:29:16 Kandydat - Roman Kopeć I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:31:30 Kandydat - Anna Bełdowska I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:33:22 Kandydat - Anna Król- Pospieszny I Sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-20 12:34:39 Kandydat- Piotr Frydrych I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:35:58 Kandydat Szymon Rydzowski I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:37:05 Kandydat Anna Gumola I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:38:35 Kandydat Paweł Kaczmarek I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:25:16 Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027 III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:38:54 Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:59:58 Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:12:30 Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2019. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:16:26 Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:45:03 Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Czarnocinie. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:02:41 Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jej płatności. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:06:55 Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3313E Biskupia Wola – Kruszów III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:21:14 Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:25:27 Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:28:22 Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:31:35 Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:35:06 Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:09:44 Porządek obrad wraz ze zmianą punktu 13. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:17:52 Wniosek I - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób uprawnionych do środowiskowych domów pomocy społecznej IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:54:11 Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:03:32 Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019 IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:27:47 Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Kalska Wola w gminie Czarnocin IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:30:42 Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:32:06 Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 12:00:49 Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób uprawnionych do środowiskowych domów pomocy społecznej IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:18:58 Wniosek II - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie negatywnej opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin” IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 12:10:03 Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie negatywnej opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin” IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:27:09 Uchwała Nr V/ 45/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030. V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:38:41 Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:40:05 Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Czarnocinie V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:44:11 Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnocin V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:49:33 Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2019 – 2023 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:56:19 Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:58:42 Uchwała Nr V/51/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane – na rok 2019 V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 11:00:39 Uchwała Nr V/52/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 11:03:15 Uchwała Nr V/53/2019 w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy Czarnocin do składu Rady Społecznej Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 10:25:30 Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-03-11 11:20:50 Zatwierdzenie stanowisk pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. V Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-05-28 10:14:18 Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 VII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-05-28 10:23:38 Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019. VII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-05-28 10:39:21 Uchwała Nr VII/64/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 1451/2 położonej w Czarnocinie VII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-05-28 10:41:27 Uchwała Nr VII/65/2019 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody VII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-05-28 10:44:47 Uchwała Nr VII/66/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin VII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:16:33 Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:35:58 Uchwała Nr VIII/68/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:37:50 Uchwała Nr VIII/69/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:45:02 Uchwała Nr VIII/70/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:47:42 Uchwała Nr VIII/71/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Czarnocin, od 1 września 2019 roku VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-06-18 14:52:52 Uchwała Nr VIII/72/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnocin na okres do 3 lat VIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:10:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:14:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:29:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019 IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:33:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:38:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:41:22 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Czarnocin IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 10:43:39 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 11:10:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania rodziny w Gminie Czarnocin na lata 2019-2021 IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 11:16:54 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-07-12 12:03:24 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości: Dalków, Zamość i Rzepki w gminie Czarnocin IX Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-09-18 10:28:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 XI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-09-18 10:38:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-09-18 10:11:03 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XI Sesja Rady Gminy Czarnocin wstrzymał się
2019-10-08 10:22:57 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 10:34:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 10:39:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 10:50:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 10:51:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zminiającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, czestotliwości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 11:31:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Czarnocin, Zawodzie i Zamość w gminie Czarnocin. XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-10-08 10:15:38 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnej A. Bełdowskiej w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu 10 XII Sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2019-10-08 12:03:03 Głosowanie w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 25 ust.2 o samorządzie gminnym XII Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 10:20:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 10:26:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 10:30:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 11:28:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 11:51:58 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 11:54:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 11:58:50 Głosowanie w sprawie przyęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 12:21:51 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czarnocin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r.” XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 12:35:16 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji rewizyjnej w sprawie kontroli dotacji z budżet Gminy Czarnocin dla GBP oraz środków na finansowanie jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czarnocin tj. GOPS i placówek oświtowych za trzy kwartały 2019 roku XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 12:37:18 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i dokształcanie nauczycieli za trzy kwartały 2019 roku. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 12:32:08 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu administarcyjnego w Łodzi odpowiedzi na skargę XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 10:10:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-03 10:09:16 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi odpowiedzi na skargę. XIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:29:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:36:22 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:41:22 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:49:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:52:07 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:56:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 11:31:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 11:35:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 11:36:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 11:45:21 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie trudnej sytuacji hodowców trzody chlewnej w Gminie Czarnocin w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. (ASF) XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 12:17:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki na 1451/2 położonej w Czarnocinie XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:22:02 Głosowanie w sprawie dodoania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości- działki nr 1451/2 położonej w Czarnocinie XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 12:18:41 Głosowanie w sprawie podęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreśłenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela niwruchomości XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:24:35 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-12-20 10:27:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XV Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-01-24 13:44:22 Głosowanie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:13:19 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2020 rok. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:15:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:16:53 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/61/2019 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inakasa XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:21:16 Głosowanie w sprawie pryjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:33:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:48:21 Głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 11:13:15 Głosowanie w sprawie e zatwierdzenia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Pani Sutor XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 11:15:45 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:07:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:04:04 Głosowanie w sprawie włączenia do porządku obrad punktu podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 03 wrzesnia 2019 roku. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-02-25 10:57:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/86/2019 Rady Gminy Czarnocin z dnia 03 września 2019 roku. XVII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:24:14 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na 2020-2031 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:26:56 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020. XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:32:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego pod nazwą ,,Klub Malucha w Czarnocinie " i ustalenia Statutu. XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:35:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości za korzystanie z Klubu Malucha w Czarnocinie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:38:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czarnocin oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami. XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:05:52 Potwierdzenie możliwości głosowania XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:14:01 Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii w roku 2019 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:14:58 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad sprawozdania z działalności zespołu interdyscyplinarnego za 2019 rok oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Porzemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Czarnocin na lata 2016-2020 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:16:12 Gloswanie w sprawie dodania do porządku obrad sprawozdania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019 XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-04-15 10:19:17 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XVIII Sesja Rady Gminy za
2020-05-26 10:20:50 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:23:09 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031. XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:25:21 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020 XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:27:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody do podjęcia działań w zakresie podziału i przygotowania do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:32:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:39:49 Głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej ,,tarczy antykryzysowej") XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:08:12 Głosowanie sprawdzające obecność Radnych na XIX sesji Rady Gminy XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:14:01 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:15:34 Głoswanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-05-26 10:29:50 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:11:52 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/156/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:23:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/157/2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2019 rok XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:24:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/158/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:46:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/159/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031 XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:53:12 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XX/160/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2020. XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 11:59:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr XX/161/2020 w sprawie zaciągięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 12:40:18 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/162/2020 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybramego terenu w miejscowoci Czarnocin w gminie Czarnocin. XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 12:44:35 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/163/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowosci Kalska Wola w gminie Czarnocin XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 12:53:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/164/2020 w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Róża- Kruszów- Kalska Wola XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 12:58:10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX165/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych przy ul. Juliusza Poniatowskiego 3 w Czarnocienie na okres 5 lat. XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 13:01:56 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/166/2020 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jaj płatności. XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 13:05:11 Głosowanie w sprawie podjecia uchwały Nr XX/167/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021 XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-06-24 13:08:10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XX/168/2020 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, któym powierzono stanowiska kierownicze w szkołąch prowadzonych przez Gminę Czarnocin, XX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 10:21:33 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXII/173/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031 XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 10:58:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXII/174/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 11:01:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXII/175/2020 w sprawie przyjęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin. XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 10:11:35 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 10:06:57 Głosownaie w sprawie wpowadzenie do porządku obrad punktu- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego pod nazwą ,,Klub Malucha w Czarnocinie" i ustalenie Ststutu XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-09-10 11:04:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XXII/176/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego pod nazwą ,,Klub Malucha w Czarnocinie i ustalkenia Statutu XXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:27:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na rok 2021. XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:36:20 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:45:50 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:50:45 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli dotacji z budżetu Gminy Czarnocin dla GBP oraz środków na finansowanie jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Czarnocin tj. GOPS i placówek oświatowych za trzy kwartały 2020 roku. XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:51:47 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i dokształcania nauczycieli za trzy kwartały 2020 roku. XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:52:22 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli rejestrów w zakresie planowania przestrzennego za trzy kwartały 2020 roku. XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-11-06 10:03:19 Głosowanie sprawdzające obecność Radnych Rady Gminy na XXIV sesji XXIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-07 11:21:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarnocin XXVI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-07 11:12:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. XXVI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-07 10:05:54 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XXVI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-07 10:07:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XXVI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-07 11:25:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XXVI Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:26:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2020-2031 XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:41:33 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:51:04 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 12:32:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2021 XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 12:42:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 12:44:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z ternu Gminy Czarnocin XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 12:47:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zasad ustanowienia służebności gruntowych oraz służebności przesyłu. XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 13:04:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 13:06:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:11:07 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr ewid 1767/35 stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin na okres powyżej 3 lat XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:10:20 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości- Dalków 146 na okres powyżej 3 lat XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 11:11:48 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 13:08:35 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości- Dalków 146 na okres powyżej 3 lat XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2020-12-29 13:10:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki nr ewid 1767/35 stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin na okres powyżej 3 lat XXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 10:58:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 11:18:05 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021. XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 11:22:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2021 rok. XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 11:25:04 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w ,,obronie prawdy, godności i wolności człowieka". XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 10:07:55 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 10:10:25 Głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach. XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-02-17 11:27:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie XXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-03-30 10:23:15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-03-30 10:33:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-03-30 11:48:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-03-30 12:14:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2021 XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-03-30 12:17:16 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:07:34 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:10:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:15:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 10:54:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:19:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:32:42 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 09:34:00 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ,,Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Czarnocin" XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-04-21 10:46:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy Czarnocin XXX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 13:32:27 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu z przeznaczeniem na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2900E Tuszyn- Czarnocin" XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 13:42:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 13:57:00 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 14:01:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 14:05:52 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 14:08:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-05-31 14:37:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnocin. XXXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 11:24:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania. XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 11:58:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2020 rok XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 11:59:09 Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 12:31:57 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 12:43:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021 XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 12:45:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin. XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 12:51:53 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie z nich. XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-06-30 12:57:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 XXXIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 10:46:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 11:05:21 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 11:07:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 11:13:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Czarnocin w gminie Czarnocin- część B. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 11:22:52 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 11:27:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 13:17:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 13:18:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek środków transportowych. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 13:20:41 Głosowanie w sprawie zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatków za I półrocze 2021 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-10-29 12:28:43 Głosowanie w sprawie przyjęcia kwoty 61,48 za 1 dt jako kwotę ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy za 2022 r. XXXV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-11-30 13:21:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXXVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-11-30 13:34:57 Głosowanie w sprawie podjęcia. uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021. XXXVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-11-30 13:59:52 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnocin. XXXVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 13:23:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2021-2032 XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 13:33:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021. XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 13:49:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033. XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 14:14:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2022. XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 14:17:30 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 14:20:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 14:22:27 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2021-12-28 15:03:13 Głosowanie w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2021-2026 XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2021-12-28 15:12:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok" XXXVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:35:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:38:05 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022. XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:41:22 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:43:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym. XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:50:23 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:55:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarnocin na lata 2022-2026 XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 11:57:53 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026 XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 12:03:12 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia , na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-02-10 12:10:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 11:05:09 Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 11:25:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 12:13:22 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2023 rok XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 12:15:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2022. XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 12:53:03 Głosowanie w sprawie podęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 13:00:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 10:08:59 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Czarnocin XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 10:11:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-03-03 13:01:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMY" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Czarnocin XXXIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:29:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022- 2033 XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:49:19 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:59:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:04:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:08:42 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czarnocin XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:12:35 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie członkostwa Gminy Czarnocin w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania ,,BUD-UJ RAZEM" XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:19:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha w Czarnocinie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:24:54 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/2021 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok". XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:07:25 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:59:53 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem gruntu położonego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:06:20 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 14:57:52 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-04-12 13:10:52 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XL sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 13:44:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 14:00:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 14:02:04 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Piotrków Trybunalski XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 14:03:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 14:09:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2022. XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 13:08:23 Głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarnocin XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-05-24 13:11:32 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XLI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 10:29:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 10:58:30 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2021 rok XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 11:00:05 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 11:43:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033. XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:01:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:06:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Piotrków Trybunalski XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:31:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2022/2023. XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:35:27 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela oraz pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:39:39 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego pod nazwą ,,Klub Malucha w Czarnocinie” i ustalenia Statutu XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:42:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Czarnocin na okres do 10 lat XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:52:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin dla fragmentu obrębu Grabina Wola. XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:57:51 Głosowanie ws prawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia rocznego ,,Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 13:22:53 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wpływów (w latach 2018-2021) za wodę, ścieki i odpady komunalne oraz koszty utrzymania wodociągów i oczyszczalni ścieków w 2021 roku oraz w zakresie poborów wody w poszczególnych punktach czerpalnych w latach 2018-2021 XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 13:26:00 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2021 roku z budżetu Gminy a realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku. XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 13:28:55 Głosowanie w sprawie zatwierdzenia stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu Gminy dla jednostek OSP XLII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-06-30 12:30:25 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku Radnego Feltynowskiego o ustalenie średniej ceny jednostki benzyny S98 na kwotę 8,53 XLII sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2022-08-16 15:51:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022- 2033 XLIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-08-16 16:21:36 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XLIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-08-16 16:27:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów roku 2023. XLIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-08-16 16:32:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Czarnocin na Walne Zebranie Członków Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMy" XLIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 10:15:44 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 10:42:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:14:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 10:19:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:17:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:19:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarnocin XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:30:00 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Gmina Czarnocin. XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:32:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 11:56:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jej płatności. XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 12:01:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tuszyn i Gminą Czarnocin powierzających sobie częściową realizację zadań oraz przyjmujących prawa i obowiązki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 12:05:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 12:08:42 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Czarnocin na lata 2022-2024 XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-09-28 12:11:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. XLIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 10:46:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 10:58:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022 XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 11:38:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na 2023 r XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 11:47:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 11:53:21 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 11:57:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie własności Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarnocin XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 11:58:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Czarnocin prawa własności nieruchomości Powiatu Piotrkowskiego XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-11-03 12:01:56 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. Juliusza Poniatowskiego 3 w Czarnocinie, na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu XLV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:20:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:37:10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:42:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Czarnocin oraz sposobu ustalania wysokości opłaty XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:46:31 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:47:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:14:40 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:10:08 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok. XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-12 10:51:34 Głosowanie sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. XLVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:06:59 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarnocin XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:11:16 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:15:10 Głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2022-2033 XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:21:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:24:55 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:27:00 Głosowanie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:38:34 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 13:50:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023. XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 14:14:25 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 14:17:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2022-12-28 14:31:56 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarnocin XLVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:12:43 Głosowanie w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023. XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:19:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:31:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:34:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za pełnienie obowiązków sołtysa, zasad ich przyznawania oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów Gminy Czarnocin XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:38:07 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Czarnocin XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:40:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Czarnocin XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:44:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-01-11 09:50:48 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku XLVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:40:20 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:45:00 Głosowani w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:51:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 14:08:32 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Czarnocin XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 14:10:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 14:12:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 14:15:34 Głosowanie w spawie podjęcia uchwał w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2023 rok XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:30:13 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia części uwagi o brzmieniu ,,Wniosek o utrzymanie istniejących powierzchni terenów leśnych i zielonych oraz rozszerzenie ich od sołectwa Zamość na północ do granic Gminy Czarnocin” - zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwagi L.P 1-105 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:31:13 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działek w Czarnocinie , z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniowo-usługową” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 106 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:31:55 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działek w Czarnocinie , z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniowo-usługową” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 107 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:32:41 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działek w Czarnocinie , z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniowo-usługową” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 108 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:33:39 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działki nr ewidencyjny 1052 obr. Czarnocin, z łąki na działkę rekreacyjną” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 109 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:34:34 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działki w Czarnocinie , z zabudowy zagrodowej na zabudowę mieszkaniową” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 110 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:37:11 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działek pod zabudowę umożliwiającą realizację budynku mieszkalnego” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 111 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:38:06 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działek o nr ew. od 1037 do 1063 w Czarnocin, w pasie o szr. 100 m od ul. Tuszyńskiej z gruntów leśnych na działkę pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwagi L.P 112-123 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:38:56 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w Czarnocinie, o klasie gruntów LsV, LsVI, N i RVI niezabudowanej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 124 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-02-21 13:39:33 Głosowanie w sprawie nieuwzględnienia uwagi o brzmieniu ,, Zmiana przeznaczenia działki nr ewidencyjny 1051 obr. Czarnocin, z łąki na działkę rekreacyjną” zgodnie z załącznikiem Nr 4 uwaga L.P 125 XLIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 10:26:47 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 10:48:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 11:45:09 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2024 rok L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 11:54:07 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha w Czarnocinie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 12:21:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin na rok 2023 L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 12:27:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin na lata 2023 – 2026”. L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-03-30 12:31:01 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarnocin L sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:19:37 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:44:55 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:53:19 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury w Czarnocinie oraz nadania jej statutu LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:07:44 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha w Czarnocinie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:10:03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-04-20 14:55:45 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w prawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z Klubu Malucha w Czarnocinie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka LI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:16:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin. LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:20:04 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:30:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:33:13 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:40:09 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin na lata 2024-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-05-30 13:42:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie z nich LII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 12:27:18 Głosownie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i innych symboli Gminy Czarnocin oraz zasad ich stosowania LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 12:29:46 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin wotum zaufania LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 12:42:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarnocin za 2022 rok LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 12:43:16 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnocin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 13:20:04 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023. LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-06-28 13:04:06 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034. LIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-07-06 08:40:17 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej Róża – Kruszów – Kalska Wola nr 3313E. LIV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 10:21:28 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 10:26:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 10:38:53 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 10:41:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 10:51:07 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarnocin LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 11:01:33 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-08-16 11:03:56 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Czarnocin LV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-09-18 10:16:51 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-09-18 10:36:49 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 LVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-09-18 10:42:26 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku LVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-09-18 10:44:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin LVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-09-18 10:58:24 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnocin LVI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 10:51:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnocin dla fragmentu obrębu Grabina Wola LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 10:52:39 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 11:09:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023. LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 11:14:02 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S. A LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 11:33:25 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024- 2027 LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-10-17 12:01:38 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim w wyborach na kadencję w latach 2024-2027 LVII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 11:24:41 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 11:43:09 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:12:05 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:20:35 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na 2024 rok. LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:23:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:26:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:32:41 Głosowanie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-11-10 12:06:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku formalnego Radnego M. Feltynowskiego LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2023-11-10 12:11:07 Głosowanie w sprawie przyjęcia stawki 100 zł brutto za godzinę dla dorosłych za korzystanie z sali gimnastycznej w szkołach i przedszkolu dla którym organem prowadzący jest Gmina Czarnocin LVIII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2023-2034 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2024-2035 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2024. LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na odpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2024 – 2028 oraz ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego LIX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie w postaci posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenie pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu Kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wydatków za I półrocze 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2023-12-15 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia protokołu Kontroli Rewizyjnej w zakresie nakładów i przychodów w zakresie prowadzonych spraw sądowych za lata 2018-2022 LIX sesja Rady Gminy Czarnocin
2024-01-23 15:41:43 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2024-2035 LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 15:53:35 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024. LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 15:55:30 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 15:58:40 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Juliusza Poniatowskiego 1 w Czarnocinie, na okres powyżej 3 lat, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 16:00:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2024 rok LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 16:16:03 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 15:05:58 Głosowanie w sprawi wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarnocin LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 15:16:22 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-01-23 16:27:29 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Czarnocin LX sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-02-27 10:27:34 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. LXI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-02-27 10:41:42 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin LXI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-02-27 10:46:10 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. LXI sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 11:34:08 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2024-2035 LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 12:14:11 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 12:19:21 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 12:23:58 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Czarnocin LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 12:31:44 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnocin na rok 2024. LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 11:25:49 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 13:04:14 Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Czarnocin LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 11:23:44 Głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie na zadanie pn. Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Czarnocinie LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 13:02:20 Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie na zadanie pn. Remont elewacji oraz naprawa i malowanie tynków wewnętrznych kościoła pw. Wniebowzięcia NMP (XIX w.) w Czarnocinie LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za
2024-03-27 11:26:41 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach LXII sesja Rady Gminy Czarnocin za