Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Kamil Miksa

Kamil Miksa

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 83, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-13 16:19:56 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin Testowa za
2018-11-20 10:49:03 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:07:42 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czarnocin. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:17:46 Wniosek I - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:18:40 Wniosek II - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:19:23 Wniosek III - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:20:01 Wniosek IV - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:21:05 Wniosek V - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w spawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:22:10 Wniosek VI - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:22:54 Wniosek VII - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w spawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:23:48 Wniosek VIII - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:24:23 Wniosek IX - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sporu i Bezpieczeństwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:27:30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Czarnocin. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:31:50 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:02:33 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:09:35 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:12:13 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:18:55 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:21:57 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czarnocin I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:42:39 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 13:03:46 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sporu i Bezpieczeństwa oraz zakresu jej działania I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 10:25:56 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów w składzie Milena Mieszek, Iwona Pluta, Marcin Feltynowski I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:05:51 Skład ilościowy Komisji Rewizyjnej - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:15:02 Skład ilościowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:26:01 Skład ilościowy Komisji Budżetu, Samorządu, Rolnictwa - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:59:31 Skład ilościowy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa - 5 osób. I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 11:36:53 Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Wiceprzewodniczacego Rady Gminy Czarnocin w składzie Milena Mieszek, Marcin Feltynowski, Iwona Pluta I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:24:46 Skład osobowy Komisji Budżetu Samorzdu Rolnictwa - 7 osób I Sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-20 12:29:16 Kandydat - Roman Kopeć I Sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-20 12:31:30 Kandydat - Anna Bełdowska I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:33:22 Kandydat - Anna Król- Pospieszny I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:34:39 Kandydat- Piotr Frydrych I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:35:58 Kandydat Szymon Rydzowski I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:37:05 Kandydat Anna Gumola I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-20 12:38:35 Kandydat Paweł Kaczmarek I Sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 10:39:11 Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Czarnocin II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 10:52:22 Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Czarnocin II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 11:18:34 Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety dla sołtysów II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 11:46:40 Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027 II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 11:49:48 Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018 II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 11:54:43 Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Czarnocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok" II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 12:14:59 Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy na 2019 r. II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 12:31:24 Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych II sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-29 12:54:16 Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 13:55:56 Uchwała Nr II/21/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 14:47:26 Uchwała Nr II/22/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 14:52:14 Uchwała Nr II/23/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czarnocin II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 12:11:49 Propozycja Andrzeja Krajewskiego: Stawka podatku rolnego: 53,00 zł za 1dt (132,50 zł za 1 ha przeliczeniowy) II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 10:33:15 Ustalenie diety dla Przewodniczącego Komisji tylko za przewodniczenie komisji. II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 10:48:47 Wysokość wynagrodzenie Wójta: Propozycja Radnego Jarosława Wójcika: wynagrodzenie zasadnie: 4600, dodatek funkcyjny 1850, dodatek specjalny 35%, dodatek stażowy 20%, łaczne wynagrodzenie: 9627,00 II sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-29 11:14:50 Dieta sołtysów: Propozycja Anny Bełdowskiej - wyskość diety sołtysa w wysokości 120,00 zł/m-c oraz zmniejszenie za każdą nieobecnośc na sesji i spotkaniu z Wójtemw wysokosći 1% II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-11-29 12:27:19 Propozycja Komisji BSR: Stawka podatku transportowego na rok 2019: wzrost o 200 zł od każdego środka transportowego wymienionego w uchwale II sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-29 12:28:21 Propozycja Szymona Rydzowskiego: Stawka podatku transportowego: wzrost o 100 zł od każdego środka transportowego wymienionego w uchwale II sesja Rady Gminy Czarnocin przeciw
2018-11-29 12:49:35 Propozycja KBR: wzrost podatku od nieruchomości o 2% (propozycja 2019: tabela) II sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:25:16 Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2018-2027 III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:38:54 Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2018. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:59:58 Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:12:30 Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na rok 2019. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:16:26 Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 12:45:03 Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Gminnego „Mój Rynek” w Czarnocinie. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:02:41 Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad udzielania i poboru, terminów jej płatności. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:06:55 Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie przejęcia od Powiatu Piotrkowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 3313E Biskupia Wola – Kruszów III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:21:14 Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:25:27 Uchwała Nr III/33/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:28:22 Uchwała Nr III/34/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku osobom potrzebującym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:31:35 Uchwała Nr III/35/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 13:35:06 Uchwała Nr III/36/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2018-12-21 11:09:44 Porządek obrad wraz ze zmianą punktu 13. III sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:17:52 Wniosek I - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób uprawnionych do środowiskowych domów pomocy społecznej IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:54:11 Uchwała Nr IV/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnocin na lata 2019-2030 IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:03:32 Uchwała Nr IV/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarnocin na rok 2019 IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:27:47 Uchwała Nr IV/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy Czarnocin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Kalska Wola w gminie Czarnocin IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:30:42 Uchwała Nr IV/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnocin na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 11:32:06 Uchwała Nr IV/41/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019 rok IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 12:00:49 Uchwała Nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Miastem Łódź w sprawie kierowania osób uprawnionych do środowiskowych domów pomocy społecznej IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 10:18:58 Wniosek II - wprowadzenie do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie negatywnej opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin” IV sesja Rady Gminy Czarnocin za
2019-01-29 12:10:03 Uchwała Nr IV/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie negatywnej opinii projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnocin” IV sesja Rady Gminy Czarnocin za