Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Czarnocin

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 6 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny za
2 Anna Bełdowska za
3 Andrzej Krajewski za
4 Marcin Feltynowski za
5 Paweł Kaczmarek przeciw
6 Szymon Rydzowski przeciw
7 Iwona Pluta wstrzymał się
8 Roman Kopeć za
9 Anna Gumola wstrzymał się
10 Piotr Frydrych przeciw
11 Jarosław Wójcik przeciw
12 Renata Bąk przeciw
13 Roman Cieplucha przeciw
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 2 7 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny za
2 Anna Bełdowska za
3 Andrzej Krajewski przeciw
4 Marcin Feltynowski za
5 Paweł Kaczmarek przeciw
6 Szymon Rydzowski przeciw
7 Iwona Pluta wstrzymał się
8 Roman Kopeć za
9 Anna Gumola wstrzymał się
10 Piotr Frydrych przeciw
11 Jarosław Wójcik przeciw
12 Renata Bąk przeciw
13 Roman Cieplucha przeciw
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny za
2 Anna Bełdowska za
3 Andrzej Krajewski przeciw
4 Marcin Feltynowski za
5 Paweł Kaczmarek przeciw
6 Szymon Rydzowski przeciw
7 Iwona Pluta przeciw
8 Roman Kopeć za
9 Anna Gumola przeciw
10 Piotr Frydrych przeciw
11 Jarosław Wójcik przeciw
12 Renata Bąk przeciw
13 Roman Cieplucha przeciw
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 3 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny wstrzymał się
2 Anna Bełdowska wstrzymał się
3 Andrzej Krajewski przeciw
4 Marcin Feltynowski za
5 Paweł Kaczmarek przeciw
6 Szymon Rydzowski przeciw
7 Iwona Pluta przeciw
8 Roman Kopeć wstrzymał się
9 Anna Gumola przeciw
10 Piotr Frydrych przeciw
11 Jarosław Wójcik przeciw
12 Renata Bąk przeciw
13 Roman Cieplucha przeciw
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 1 0 2
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 0 9 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny przeciw
2 Anna Bełdowska przeciw
3 Andrzej Krajewski za
4 Marcin Feltynowski przeciw
5 Paweł Kaczmarek za
6 Szymon Rydzowski za
7 Iwona Pluta przeciw
8 Roman Kopeć przeciw
9 Anna Gumola przeciw
10 Piotr Frydrych przeciw
11 Jarosław Wójcik przeciw
12 Renata Bąk przeciw
13 Roman Cieplucha za
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 4 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Król - Pospieszny przeciw
2 Anna Bełdowska przeciw
3 Andrzej Krajewski za
4 Marcin Feltynowski przeciw
5 Paweł Kaczmarek za
6 Szymon Rydzowski za
7 Iwona Pluta za
8 Roman Kopeć przeciw
9 Anna Gumola za
10 Piotr Frydrych za
11 Jarosław Wójcik za
12 Renata Bąk za
13 Roman Cieplucha za
14 Milena Mieszek nieobecny
15 Bogusław Kołodziejczyk nieobecny